fbpx
Николай Божков

Светла е изключителен йога-учител, който съчетава в максимална степен обаянието, ерудицията, интелекта, таланта да убеждава и да води учениците си напред чрез личният си пример.

Роден водач, който ще се справи с всички предизвикателства без да нарушава хармонията. Продължавай да осветяваш пътя на своите възпитаници, Светла!