fbpx

Загряване

От 0 до 5 минути

Въздушна йога – 1

От 15 до 30 минути

Въздушна йога – 2

От 15 до 30 минути

Въздушна йога – 3

От 15 до 30 минути